درس های ایمانور

مرتبط سازی بر اساس :
  • جدید ترین
  • قدیمی ترین

چهل روز در محضر قرآن

یادگیری فرازهایی کاربردی برای استفاده در زندگی روزمره

سید محسن میرباقری
استاد سید محسن میرباقری
41 جلسه 850 دقیقه
ارائه دهنده موسسه نورالمجتبی علیه السلام

گامی در مسیر بندگی

روش مواجهۀ صحیح با سختی‌های زندگی

سید محسن میرباقری
استاد سید محسن میرباقری
4 جلسه 85 دقیقه
ارائه دهنده موسسه نورالمجتبی علیه السلام

عمل به قرآن

راهکارهای استفاده عملی از قرآن در زندگی روزمره

ابوالفضل بهرام پور
استاد ابوالفضل بهرام پور
12 جلسه 378 دقیقه
ارائه دهنده موسسه نورالمجتبی علیه السلام

مدافعان توحید

بررسی تقابل جریان عصمت و نفاق در قرآن کریم

سید محسن میرباقری
استاد سید محسن میرباقری
23 جلسه 500 دقیقه
ارائه دهنده موسسه نورالمجتبی علیه السلام
درحال بارگیری