کارشناس رسانه
  • پروفایل
استاد احسان عباسلو متولد تهران دارای فوق لیسانس ادبیات انگلیسی می باشد. همچنین ایشان نویسنده آثاری چون کلاژ، الینار، نیمه زخمی شب بوده و به عنوان یکی از منتقدین حوزه داستان نویسی تا کنون کتاب های زیادی را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. استاد عباسلو ...
  • 257 دانش‌پژوه
  • 0 درس
  • 0 دوره
نمایش بیشتر