دکتر حجت‌الله عبدالملکی

دکترای اقتصاد

• متولد چهارم فروردین ماه سال 1360 • تهران / شهرری • ساکن تهران • دیپلم ریاضی دبیرستان سپاه کردستان (1374) • کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق علیه السلام- نفر اول دوره (1384)؛ • دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان- نفر اول دوره (1388)؛ • حافظ کل قرآن کریم؛ • مسلط به زبان ه...

معرفی کامل
  • 173 دانش پژوه
  • 0 درس ها
  • 0 دوره ها