استاد علی قاسمی

دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم و معارف نهج البلاغه

1. توفیق حفظ کل قرآن کریم 2. مدیر مرکز راهبردی حفظ و قرائت سازمان اوقاف و امور خیریه

  • 412 دانش پژوه
  • 2 درس ها
  • 0 دوره ها
درس ها