دکتر سید محسن میرباقری

دکترای علوم قرآن و حدیث

استاد سیّد محسن میرباقری در سال 1328 در شهر مقدّس قم دیده به جهان گشود. پیش از ورود به دبستان خواندن قرآن را به طور کامل آموخت. در دبستان به حفظ قرآن پرداخت و در مقطع دبیرستان به درک معانی آن مبادرت کرد. تحصیلات آکادمیک را تا مقطع دکتری در رشته علوم قرآن و حدیث ادامه داد و هم¬زمان به تحصیل دروس حوزو...

معرفی کامل
  • 7534 دانش پژوه
  • 7 درس ها
  • 0 دوره ها
درس ها
وبینار ها