دکتر محمدحسین رجبی‌دوانی

دکتری تاریخ بین الملل

استاد محمد حسین رجبی دوانی در سال ۱۳۳۹ در شهر مقدس قم و در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. پدر او مورخ مشهور مرحوم علامه علی دوانی است. تحصیلات ابتدایی را در قم و دوره دبیرستان را در سال ۱۳۵۰ تهران طی کرد. وی دارای دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه تهران است. بیش از ۲۰ سال است که عضو هیأ...

معرفی کامل
  • 1747 دانش پژوه
  • 1 درس ها
  • 0 دوره ها
درس ها