دکترای مدیریت
  • پروفایل
ایشان دوره دکتری مدیریت در دانشگاه تهران و دوره دکترای حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس را بنیان نهاد. وی در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکز، رئیس گروه بازرگانی دانشگاه امام صادق و مسئول گروه مدیریت سازمان سمت می‌باشد. ایشان هم اک...
  • 1225 دانش‌پژوه
  • 0 درس
  • 0 دوره
نمایش بیشتر