دکتری علوم قرآن وحدیث
  • پروفایل
  • درس‌ها
تدریس: نقد حدیث، مبانی شناخت حدیث، مبانی فهم حدیث، تاریخ تدوین حدیث، حدیث شناسی، تربیت راهنما: حدیث شناسی، مبانی فهم حدیث، کتابشناسی احادیث اعتقادی، مباحث اعتقادی در نهج البلاغه، امامت و ولایت در قرآن و حدیث، تاریخ تحلیلی امام علی(ع)، حوزه‌ها و مکتب...
  • 123 دانش‌پژوه
  • 1 درس
  • 0 دوره
نمایش بیشتر

جدید ترین درس‌ها

ریسمان آسمان

ارتباط میان قرآن کریم و احادیث

استاد
12 جلسه 420 دقیقه
ارائه دهنده موسسه نورالمجتبی علیه السلام